Een vreemde eend in de bijt, die helemaal niets van doen heeft met projectontwikkeling, is “duurzame energie”.

Voorheen werd elektriciteit uitsluitend opgewekt opgewekt in centrales die worden gestookt op aardgas, olie of kolen. Hét grote nadeel is dat deze bronnen erg schaars worden en dat de CO die hierbij vrijkomt aantoonbaar schadelijk is voor het milieu en het klimaat. Daarom is de overstap naar duurzame energie belangrijk. Duurzame energie is namelijk niet schadelijk voor het milieu, raakt niet op en is daarmee de enige keuze voor de toekomst en voor een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties.

Er zijn meerdere manieren om duurzame energie op te wekken. Zonnepanelen zijn naar mijn mening de beste oplossing omdat windmolens zorgen voor horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. Biomassacentrales zorgen voor veel verkeersbewegingen, geuroverlast en worden in de praktijk voor een belangrijk deel gestookt met bomen die in het buitenland zijn gekapt en naar Nederland zijn vervoerd.

De voordelen van zonnepanelen zijn evident:

  • ze hebben een relatief hoog rendement;
  • ze produceren geen geluid of geur;
  • ze kunnen laaggeplaatst worden waardoor ze bijna in het landschap verdwijnen;

Een mooi zonnepanelenveld, landschappelijk goed ingepast, is een ideale manier om op een verantwoorde en esthetisch aantrekkelijke manier duurzame energie op te wekken, waarbij wij er altijd voor kiezen om hiervoor percelen in te zetten die niet als landbouwgrond kunnen worden gebruikt. Vaak kan de oorspronkelijke functie van de grond gewoon behouden blijven, waardoor er sprake is van een “1 + 1 = 3” situatie. Op dit moment zijn projecten in voorbereiding in Zeeland, Overijssel en Noord – Brabant.