Tot mijn werkzaamheden behoort ook, zoals al gezegd, acquisitie van (her)ontwikkelingsobjecten ten behoeve van derden. Een mooi voorbeeld hiervan is een van de gebouwen aan de Keizer Karel V singel te Eindhoven dat, omdat het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven er al jarenlang was gevestigd, bekend stond als het “SRE gebouw”.

Het pand is aangekocht en getransformeerd tot 96 wooneenheden voor diverse doelgroepen.